798 05 07 07 biuro@moj-ekspert.pl

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Przez zdolność kredytową banki rozumieją zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu. Każdy bank na swój sposób oblicza powyższą zdolność i na swój sposób prowadzi politykę kredytową. Elementy które wpływają na wynik końcowy to:

  • uzyskiwane obecnie jak i w ostatnim okresie dochody,
  • aktualne zobowiązania kredytowe,
  • okres zatrudnienia i rodzaj umowy,
  • kwota kredytu o jaki się ubiegamy oraz jego rodzaj,
  • okres kredytowania,
  • rodzaj rat (równe czy malejące),
  • wiek kredytobiorcy,
  • ilość osób przystępujących do kredytu jak i członków rodziny.
Facebook