798 05 07 07 biuro@moj-ekspert.pl

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie spełnić kilka podstawowych funkcji, dlatego odpowiednie dobranie jego parametrów jest sprawą kluczową i bardzo indywidualną. Jego głównymi celami są:

  • zapewnienie naszym najbliższym bezpieczeństwa finansowego na wypadek śmierci,
  • w przypadku posiadania kredytu zabezpieczenie banku oraz co ważniejsze rodziny przed pozostawieniem po sobie nieuregulowanych zobowiązań,
  • zagwarantowanie sobie dodatkowych pieniędzy na wypadek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, czy nawet chorób nowotworowych,
  • możliwość posiadania ubezpieczenia na życie z jednoczesnym zwrotem wszystkich wpłaconych składek w przypadku dożycia końca umowy.
Facebook